Vùng đất bí hiểm với những pháo đài bất khả xâm phạm của Trung Quốc

Sự kiện: Du lịch Châu Á

Ở khu vực núi phía tây nam của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc còn lưu giữ được hơn 20.000 kiến trúc độc đáo được gọi là tulou, được xây dựng bằng đất sét bởi các nhóm dân tộc khác nhau. 

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hàn Ly (Theo livingnomads) ([Tên nguồn])

Du lịch Châu Á

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN