Hang Sơn Đoòng nằm trong top kỳ quan lập kỷ lục thế giới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Núi lửa Kilauea, Mỹ: Nằm ở phía đông nam trên đảo Big thuộc Hawaii, núi lửa Kilauea phun trào ra lượng dung nham lớn nhất với một khu vực rộng lớn dài 5km và rộng 3km. Từ năm 1983, ngọn núi này phun trào liên tục và kéo dài cho đến nay.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/hang-son-doong-nam-trong-top-ky-quan-lap-ky-luc-the-gioi-d470037.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội