18 điều điên rồ chỉ có ở Trung Quốc

Ở Trung Quốc, bạn có thể tham gia các cuộc thi mà mọi người phải ăn ớt trong bể nước. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc chiến khủng khiếp này sẽ được bù đắp lại là giá trị giải thưởng.
Theo PHAN HẰNG (Theo Brightside) (Dân Việt)

sự kiện Khám phá du lịch Trung Quốc