Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dep-viet-noi-gi-ve-chuyen-duoc-dai-gia-theo-duoi-5020212058592352.htm

Theo Đoàn Hòa (Dân Việt)

sự kiện Trâm Anh