Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dep-viet-an-dien-qua-tao-bao-suyt-ho-henh-phai-voi-va-chua-chay-50202047...

Theo Phan Trai Úc (Dân Việt)

sự kiện Sao và những tai nạn bất ngờ