Nguồn: http://danviet.vn/bi-soi-dua-lech-nhan-sac-voi-vo-2-sao-nam-hot-nhat-nhi-vtv-dap-tra-bat-ngo-502...

Theo Minh Hà (Dân Việt)

sự kiện Diễn Viên Mạnh Trường