Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng

Thứ Bảy, ngày 12/01/2013 10:00 AM (GMT+7)

Chiến đấu với kẻ địch bị mất mạng còn oai chứ mất mạng vì miếng ăn thì không bõ tí nào.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 1

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 2

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 3

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 4

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 5

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 6

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 7

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung