Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Chiến đấu với kẻ địch bị mất mạng còn oai chứ mất mạng vì miếng ăn thì không bõ tí nào.

 Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 1

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 2

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 3

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 4

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 5

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 6

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 7

Tây Du Ký hài: Tham ăn dễ mất mạng - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung