Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị sốc nặng

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Sa Tăng vẫn tự hào về thành tích học tập của mình nhưng cũng có lúc bị điểm kém thảm hại.

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị sốc nặng - 1

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị sốc nặng - 2

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị sốc nặng - 3

Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị sốc nặng - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung