Tây Du Ký hài: Khám bệnh cho Diêm Vương

Thứ Bảy, ngày 30/03/2013 09:26 AM (GMT+7)

Diêm Vương và cả bốn thầy trò đều bị bệnh nhưng chỉ duy nhất Bát Giới là bác sĩ bó tay, vì sao vậy?

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Khám bệnh cho Diêm Vương - 1

Tây Du Ký hài: Khám bệnh cho Diêm Vương - 2

Một ca bệnh khác.

Tây Du Ký hài: Khám bệnh cho Diêm Vương - 3

Tây Du Ký hài: Khám bệnh cho Diêm Vương - 4

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài