Kiếp nhân viên: Thư ký chân dài vẫn chán

Thứ Sáu, ngày 23/08/2013 00:10 AM (GMT+7)

Mới lên chức quản lý đã có ngay thư ký riêng chân dài, nhưng anh chàng vẫn buồn!

Kiếp nhân viên: Thư ký chân dài vẫn chán - 1

Kiếp nhân viên: Thư ký chân dài vẫn chán - 2

Kiếp nhân viên: Thư ký chân dài vẫn chán - 3

Kiếp nhân viên: Thư ký chân dài vẫn chán - 4

*

* *

Kiếp nhân viên: Thư ký chân dài vẫn chán - 5

Kiếp nhân viên: Thư ký chân dài vẫn chán - 6

Kiếp nhân viên: Thư ký chân dài vẫn chán - 7

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN
Báo lỗi nội dung