Truyện tranh: Chết cười về bài học của sếp

Chủ Nhật, ngày 15/11/2015 10:06 AM (GMT+7)

Sếp dạy nhân viên bí quyết để làm ăn nhưng gặp phải nhân viên láu cá cũng đến bó tay.

Truyện tranh: Chết cười về bài học của sếp - 1

Truyện tranh: Chết cười về bài học của sếp - 2

Truyện tranh: Chết cười về bài học của sếp - 3

Truyện tranh: Chết cười về bài học của sếp - 4

Một hôm khác

Truyện tranh: Chết cười về bài học của sếp - 5

Truyện tranh: Chết cười về bài học của sếp - 6

Truyện tranh: Chết cười về bài học của sếp - 7

Truyện tranh: Chết cười về bài học của sếp - 8

Theo Mei Ying - dịch (danviet.vn)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN
Báo lỗi nội dung