Kiếp nhân viên: Cảm xúc cơm văn phòng

Thứ Hai, ngày 26/08/2013 06:54 AM (GMT+7)

Bữa cơm văn phòng đắt mà ít ỏi khiến nhiều anh rơi lệ nhưng cũng có anh sung sướng tột độ, vì sao nhỉ?

Kiếp nhân viên: Cảm xúc cơm văn phòng - 1

Kiếp nhân viên: Cảm xúc cơm văn phòng - 2

Kiếp nhân viên: Cảm xúc cơm văn phòng - 3

Kiếp nhân viên: Cảm xúc cơm văn phòng - 4

Chiều hôm ấy...

Kiếp nhân viên: Cảm xúc cơm văn phòng - 5

Kiếp nhân viên: Cảm xúc cơm văn phòng - 6

Kiếp nhân viên: Cảm xúc cơm văn phòng - 7

Kiếp nhân viên: Cảm xúc cơm văn phòng - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN
Báo lỗi nội dung