Kiếp nhân viên: Khôn và ngu

Tưởng mình khôn hóa ra lại ngu ngốc, mắng mình ngốc hóa ra mình lại khôn.

Kiếp nhân viên: Khôn và ngu - 1

Kiếp nhân viên: Khôn và ngu - 2

Kiếp nhân viên: Khôn và ngu - 3

Kiếp nhân viên: Khôn và ngu - 4

Chiều hôm ấy

Kiếp nhân viên: Khôn và ngu - 5

Kiếp nhân viên: Khôn và ngu - 6

Kiếp nhân viên: Khôn và ngu - 7

Kiếp nhân viên: Khôn và ngu - 8

Kiếp nhân viên: Khôn và ngu - 9

Chia sẻ
(Khám phá)
Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN Xem thêm
Báo lỗi nội dung