Kiếp nhân viên: Xem trộm nhật ký

Thứ Ba, ngày 20/08/2013 13:44 PM (GMT+7)

Nhân viên xem trộm nhật ký của sếp chắc chắn sẽ bị xử nặng nhưng tình huống này thì khác.

Kiếp nhân viên: Xem trộm nhật ký - 1

Kiếp nhân viên: Xem trộm nhật ký - 2

Kiếp nhân viên: Xem trộm nhật ký - 3

Kiếp nhân viên: Xem trộm nhật ký - 4

Chiều hôm ấy...

Kiếp nhân viên: Xem trộm nhật ký - 5

Kiếp nhân viên: Xem trộm nhật ký - 6

Kiếp nhân viên: Xem trộm nhật ký - 7

Kiếp nhân viên: Xem trộm nhật ký - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN
Báo lỗi nội dung