Cây "phiền"

Thứ Ba, ngày 26/02/2013 21:29 PM (GMT+7)

Thơ về ATM mỗi dịp đến tết lại... tèo, phỏng thơ “ÔNG ĐỒ” - Vũ Đình Liên.

Sự kiện:

Tết

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy cây tiền “tèo”
ATM như “shit”!
Chỉ làm khổ người nghèo

Bao nhiều người ra rút
Ấm ức mặt bí rì
Cây kêu tiền bị hết
Cây hiện chữ “sorry…”

Nhưng nhiều năm vẫn thế
Hứa sửa chẳng thấy đâu
Chờ rút tiền – không thấy
Mặt ai cũng âu sầu

Cây tiền vẫn nằm đó
Rút được thì quá may
Xếp hàng ba mươi phút
Không tiền ôi nhục thay!

Năm nay đào lại nở
Ngân hàng hứa khác xưa
Người ta lại đi rút
Rồi vẫn như bị lừa!

(Khám phá)

sự kiện Tết