Sự vực dậy của Apple dưới thời Steve Jobs

Sự kiện: Apple
Năm 2003, Apple đã mở cửa hàng iTunes Music Store với mô hình định giá mới lạ - mỗi bài hát giá 0,99 USD, để biến iPod thành một trung tâm đa phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Cùng thời gian đó, cả iTunes và iPod hỗ trợ người dùng Windows, đó là bước nhảy vọt máy nghe nhạc của Apple.
Theo Ngọc Phạm - Business Insider) (Dân Việt)

sự kiện Apple