Sự vực dậy của Apple dưới thời Steve Jobs

Sự kiện: Apple
Apple tiếp tục có những bước tiến ấn tượng vào năm 2001, khi Mac OS X đã được phát hành. Apple đã không thay đổi thiết kế Mac OS 8 và 9, OS X là có thiết kế độc đáo, chủ yếu dựa trên công nghệ Unix BSD và cốt lõi của máy tính NeXT.
Theo Ngọc Phạm - Business Insider) (Dân Việt)

sự kiện Apple