Ảnh: Một số thay đổi của Windows 10 so với Windows 8.1

Sự kiện: Windows 10

Biểu tượng Computer và Network mới, nhưng trông khá cũ kỹ.

Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])

Windows 10

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN