Theo Thùy Vân (Khampha.vn)

sự kiện Xuân Mai: Con cò bé bé đã lớn