Ngạc nhiên với những kiểu tóc dị thường

Thứ Sáu, ngày 14/06/2013 15:26 PM (GMT+7)

Những kiểu tóc khiến bạn giật mình vì độ độc đáo của chúng!

Ngạc nhiên với những kiểu tóc dị thường - 1

Ngạc nhiên với những kiểu tóc dị thường - 2

Ngạc nhiên với những kiểu tóc dị thường - 3

Ngạc nhiên với những kiểu tóc dị thường - 4

Ngạc nhiên với những kiểu tóc dị thường - 5

Ngạc nhiên với những kiểu tóc dị thường - 6

Ngạc nhiên với những kiểu tóc dị thường - 7

Ngạc nhiên với những kiểu tóc dị thường - 8

Một số kiểu tóc ấn tượng khác

Theo Thu Hương (Khampha.vn)

sự kiện Chăm sóc tóc nhuộm