Tôn Ngộ Không có huynh đệ ở Việt Nam

Tôn Ngộ Không có huynh đệ ở Việt Nam

Truyện "Tây du ký" kể Tôn Ngộ Không học được 72 phép thần thông biến hóa, đủ sức đại náo thiên cung, chọc trời khuấy nước, sau đó theo phò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh, lập đại công, thành chính quả.

Cuộc thi Xả láng Cười

Không có bài viết ngày 27/09/2023

Xem thêm