Nguồn: http://danviet.vn/voc-dang-mien-che-cua-nu-chinh-gay-tranh-cai-nhat-nguoi-ay-la-ai-mua-3-5020201...

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)

sự kiện Người ấy là ai