Theo Nga Ly; Ảnh: Như Hoàn (Khampha.vn)

sự kiện Miss Sinh Viên