Nguồn: http://danviet.vn/3-nu-mc-tre-trung-xinh-dep-giu-lua-duong-len-dinh-olympia-50202125916293007.ht...

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)

sự kiện Đường lên đỉnh Olympia