19 người trong vụ Tuấn “khỉ” hầu tòa

19 người trong vụ Tuấn “khỉ” hầu tòa

Các bị cáo hầu tòa về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Pháp luật

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN