Loại quả mọc hoang cả nghìn năm, voi ăn là say, nhặt đem bán mà "hốt bạc"

Marula ra hoa từ tháng 9 đến tháng 11, ra quả từ tháng 1 đến tháng 4. Sau khi chín, quả sẽ tự động rơi xuống, người dân chỉ cần nhặt về để thưởng thức hoặc đem bán. 

Nguồn: http://danviet.vn/loai-qua-moc-hoang-ca-nghin-nam-voi-an-la-say-nhat-dem-ban-ma-hot-bac-50202137...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ