Quả thần kì biến các vị chua, cay, chát, đắng... thành ngọt lịm, nghe đến giá bán lại càng "sốc"

Quả thần kỳ có tên khoa học là Synsepalum dulcificum. Loại quả này có khả năng đặc biệt, đó là có thể biến tất cả các vị từ chua, cay, đắng, chát... thành ngọt ngào.

Nguồn: http://danviet.vn/qua-than-ki-bien-cac-vi-chua-cay-chat-dang-thanh-ngot-lim-nghe-den-gia-ban-lai...

Theo Nguyễn Bình (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ