Nguồn: http://danviet.vn/giong-buoi-tien-vua-giup-ca-lang-doi-doi-giau-sang-5020211669583419.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ