Nguồn: http://danviet.vn/van-nan-dien-quan-om-leo-nui-cua-chi-em-xu-han-ton-duong-cong-nhung-gay-nhuc-m...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Xu hướng thời trang