Nguồn: http://danviet.vn/tram-anh-bi-antifan-phan-nan-vi-cach-tao-dang-chup-anh-5020219912594317.htm

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Trâm Anh