Nguồn: http://danviet.vn/mot-quan-tang-hinh-tren-duong-pho-trung-khien-dan-tinh-dui-mat-vi-lam-tuong-la...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Xu hướng thời trang