Theo Văn Biên - Ảnh: Lê Hải (Dân Việt)

sự kiện Honda Winner