Theo Văn Biên - Ảnh: Nhật Nguyên (Dân Việt)

sự kiện Honda