Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/ngam-2020-honda-scoopy-trang-do-nhap-ve-viet-nam-gia-tam-40-trie...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Honda