Xem hài độc diễn của "Dưa Leo"

Hài độc diễn là là một thể loại không phải mới nhưng tương đối khó. Thế nhưng, hãy cùng xem màn độc diễn dưới đây, xem có bị "Dưa Leo" chọc cười không nhé.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung