Xoá sổ trạm thu phí để đánh “thuế đường”

Theo đề án của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, từ 31/12 tới, sẽ có 14 trạm thu phí đường bộ bị xoá bỏ sau khi Quỹ Bảo trì đường bộ chính thức có hiệu lực.

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đang xây dựng Đề án sắp xếp, giải quyết chế độ cho người lao động; xử lý tài sản trạm thu phí xóa bỏ khi Quỹ Bảo trì đường bộ có hiệu lực. Theo đó, đơn vị này dự kiến, từ 31/12/2012 đến 2015 sẽ có 14 trạm thu phí đường bộ dự kiến bị xóa bỏ, kèm theo 905 công nhân thu phí phải nghỉ việc.

Trong danh sách 14 trạm thu phí dự kiến xóa bỏ từ 31/12/2012 đến hết 2015, sẽ có 9 trạm bị xoá bỏ trước vào thời điểm 31/12/2012 gồm: Lường Mẹt (Km93+190 QL1), Trạm Gianh  (Km 624+700 QL1),  Phú Bài (Km844  QL1),  trạm số 4 (Km 731 QL 14), Ba Chẽ (QL18), Gò Dầu (Km 41 QL 22A), trạm cầu Trung Hà (Km 63 QL 32), trạm cầu Bình (Km 17 QL37), Lộ Tẻ (Km 65 QL80).

5 trạm còn lại là các trạm: Madrăk (Km62 QL26) dự kiến xóa bỏ 31/7/2013, Trạm Nhơn Tân (Km 30 QL19), và Kdang (Km120 QL19) dự kiến xoá bỏ 30/10/2014, Bắc Hải Vân (Km 0+185 hầm HV) dự kiến xóa bỏ 30/9/2015, Buôn Hồ (Km 681 QL14) dự kiến xóa bỏ 31/12/2015.

Xoá sổ trạm thu phí để đánh “thuế đường” - 1

Sẽ có 14 trạm thu phí bị xoá bỏ sau thu Quỹ Bảo trì đường bộ

Theo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, tổng số nhân lực của 14 trạm thu phí này là 905 người, tính trung bình gần 70 lao động/trạm thu phí, trong đó quân số lớn nhất là của trạm Phú Bài: 84 người, ít nhất là trạm cầu Trung Hà: 46 người.

Về sắp xếp, giải quyết chế độ cho người lao động tại các trạm thu phí, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị có trạm thu phí rà soát lực lượng lao động đang làm việc tại các trạm thu phí theo định biên được duyệt, xây dựng phương án sắp xếp lao động thu phí, theo hướng cố gắng bố trí lao động về các hạt, đội và các bộ phận khác của đơn vị có trạm thu phí. Trong đó ưu tiên sắp xếp công việc cho người lao động có thời gian công tác lâu năm, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, trường hợp không sắp xếp bố trí được việc làm, đơn vị lập danh sách, tính trả trợ cấp mất việc làm theo quy định của Nhà nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Tùng (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN