Từ 5-9, không kỷ luật cán bộ, công chức đang tố cáo tiêu cực

Sự kiện: Tin nóng

Không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký ban hành Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-9.

Từ 5-9, không kỷ luật cán bộ, công chức đang tố cáo tiêu cực - 1

Từ 5-9, người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bảo vệ vị trí công tác trong quá trình giải quyết tố cáo. Ảnh minh họa

Nội dung thông tư nêu rõ: “Bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức là việc bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý của viên chức trong quá trình giải quyết tố cáo".

Về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ, Thông tư nêu rõ người có thẩm quyền giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được người có thẩm quyền giải quyết tố cáo yêu cầu hoặc đề nghị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác của họ trong trường hợp người tố cáo đó không thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Tổ chức, đơn vị làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo.

Biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Tố cáo.

Các biện pháp này gồm: Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ; khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ.

Ngoài ra còn có biện pháp xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử.

Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ.

“Không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ”- Thông tư nêu rõ.

Tuy nhiên việc này được loại trừ trong ba trường hợp. Thứ nhất là thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định 59/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Thứ hai là được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Thứ ba là theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

“Không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo”- Thông tư quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

NÓNG: Thu hồi quyết định tuyển dụng với công chức không đủ tiêu chuẩn

Đối với các trường hợp được tuyển dụng công chức không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung