Thông tin cư trú trên Thẻ căn cước sẽ ghi nơi thường trú hay nơi tạm trú?

Sự kiện: Thời sự

Theo Thông tư 17 hướng dẫn thi hành Luật Căn cước 2023 do Bộ Công an ban hành vào ngày 15-5-2024, thông tin cư trú trên Thẻ căn cước ghi nơi thường trú hay nơi tạm trú tùy theo từng trường hợp.

Ngày 15-5, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 17/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước 2023, trong đó có nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú.

Thông tin cư trú trên Thẻ căn cước sẽ ghi nơi thường trú hay nơi tạm trú? - 1

Mặt trước và sau mẫu Thẻ Căn cước cấp cho người từ 6 tuổi trở lên

Mặt trước và sau mẫu Thẻ Căn cước cấp cho người từ 6 tuổi trở lên

Theo đó tại Điều 4 Thông tư 17 quy định về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú như sau:

- Thông tin nơi cư trú thể hiện trên thẻ căn cước là thông tin nơi thường trú của người được cấp thẻ căn cước.

- Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có nơi thường trú nhưng có nơi tạm trú thì thông tin nơi cư trú thể hiện trên thẻ căn cước là thông tin nơi tạm trú của người được cấp thẻ.

- Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có nơi thường trú, nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thì thông tin nơi cư trú thể hiện trên thẻ căn cước là thông tin nơi ở hiện tại của người được cấp thẻ.

- Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có thông tin về nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc khai báo thông tin về cư trú.

Đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, không có nơi cư trú tại Việt Nam thì thông tin về nơi cư trú trên thẻ căn cước thể hiện là địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ phiên âm bằng tiếng Việt).

Thông tư 17 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo quy định tại Luật Căn cước, một số trường hợp sẽ phải đổi từ thẻ CCCD sang thẻ căn cước từ ngày 1-7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.A ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN