Quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Sự kiện: Thời sự

Cuối giờ chiều 21-5, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm

Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã được Quốc hội điều chỉnh vào chiều 21-5, cuối giờ chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại Kỳ họp thứ 7

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Theo chương trình, sau khi Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn danh sách đề cử đề Quốc hội bầu Chủ tịch nước; đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Sáng 22-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có).

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó ban kiểm phiếu làm việc. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ. Chủ tịch nước phát biểu nhậm chức.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an (nếu có).

Người được đề nghị miễn nhiệm phát biểu (nếu có).

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu làm việc. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an hiện có 6 thứ trưởng gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Nguyễn Văn Long và Trung tướng Lê Văn Tuyến.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an đối với đại tướng Tô Lâm, thực hiện quy trình bầu ông vào vị trí Chủ tịch nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Duẩn - Huy Thanh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN