Phạt nặng người chi sai quỹ bảo trì đường bộ

Từ ngày 1/1/2013, cá nhân ra quyết định chi sai Quỹ Bảo trì đường bộ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/1, Liên Bộ Tài chính-Giao thông Vận tải đã ký Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ.

Theo đó, Thông tư đã hướng dẫn cách lập, phân chia và giao kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Quỹ trung ương và Quỹ địa phương.

Đối với phí thu từ xe ô tô: Hội đồng quản lý Quỹ trung ương lập kế hoạch thu. Trong đó, xác định phần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định; phần còn lại để chi quản lý bảo trì đường bộ được phân chia cho Quỹ trung ương 65% và các Quỹ địa phương 35%.

Đối với phí thu từ xe mô tô, Hội đồng quản lý Quỹ địa phương xem xét, phê duyệt kế hoạch thu và giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện. Trong đó, trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định; phần còn lại chi quản lý bảo trì đường bộ.

Nội dung chi của Quỹ bảo trì đường bộ gồm: Chi bảo dưỡng thường xuyên; chi sửa chữa định kỳ đường bộ; chi sửa chữa đột xuất (khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão hoặc các nguyên nhân bất thường khác để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông)...

Phạt nặng người chi sai quỹ bảo trì đường bộ - 1

Cán bộ ký chi sai quỹ Bảo trì đường bộ sẽ bị phạt nặng (ảnh minh họa)

Để đảm bảo việc sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ đúng mục đích, có hiệu quả, các cơ quan liên quan phải thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ.

Trong quá trình quản lý, kiểm tra phát hiện các khoản chi không đúng chế độ, chi sai nội dung quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đều phải xuất toán thu hồi Quỹ. Đồng thời, cá nhân ra quyết định chi sai phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2012/NĐ-CP, đối với xe ô tô đăng ký trong nước: Giao các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thu trực tiếp theo đầu phương tiện khi kiểm tra định kỳ về ATKT và bảo vệ môi trường; Đối với xe ô tô đăng ký nước ngoài tạm nhập lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam: Giao các Trạm quản lý vận tải cửa khẩu thuộc các Sở Giao thông vận tải thu khi phương tiện làm thủ tục nhập cảnh; Đối với xe mô tô: Giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để UBND xã, phường thu phí sử dụng đường bộ, đảm bảo đơn giản, thuận tiện, tránh thất thoát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Trà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung