Phát hiện một loại mùi mới

Thứ Tư, ngày 21/11/2012 14:15 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một mùi mới, nhưng bạn có thể phải đến phòng thí nghiệm mới cảm nhận được mùi này.

Tiến sĩ Noam Sobel và các cộng sự thuộc Viện nghiên cứu khoa học Weizmann (Israel) đã phát hiện ra một mùi mới được đặt tên là "mùi trắng". Tương tự như tiếng động trắng bao gồm hỗn hợp nhiều loại tần số âm thanh khác nhau hay ánh sáng trắng là hỗn hợp của tất cả ánh sáng đơn sắc, mùi trắng là một hỗn hợp pha trộn của nhiều loài mùi khác nhau.

Trong một loạt các thí nghiệm, các nhà khoa học đã cho những người tình nguyện ngửi hàng trăm mùi hỗn hợp khác nhau, bao gồm những hỗn hợp mùi chỉ chứa 1 thành phần và có những hỗn hợp chứa tới 42 mùi khác nhau. Nhóm tình nguyện sau đó được yêu cầu so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các hỗn hợp mùi.

Phát hiện một loại mùi mới - 1

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một mùi mới có tên là "mùi trắng"

Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng hỗn hợp mùi càng nhiều thành phần, những người tình nguyện càng khó phân biệt chúng. Một hỗn hợp mùi gồm 4 thành phần dễ phân biệt hơn hỗn hợp gồm 43 mùi khác nhau khi so sánh với những những hỗn hợp mùi có số thành phần tương tự.

Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành hành một khí nghiệm khác để xem liệu có tồn tại một loại mùi vị mới hay không. Đầu tiên, họ tạo ra 4 hỗn hợp mùi gồm 40 thành phần khác nhau. Tiếp theo, 12 người tình nguyện được chia thành 4 nhóm và cho người 1 trong 4 hỗn hợp này. Những người tình nguyên được thông báo mùi họ ngửi có tên là Laurax.

Sau 3 ngày làm quen với mùi Laurax trong phòng thí nghiệm, những người tình nguyện được cho ngửi 4 mùi mới và 4 nhãn tên khác nhau bao gồm 1 nhãn có tên là Laurax. Họ được yêu cầu dãn các nhãn phù hợp với mùi.

Các nhà khoa học phát hiện thấy rằng nhãn Laurax được những người tình nguyện dán vào những mẫu mùi có nhiều thành phần hơn. Cụ thể, mẫu mùi chứa hơn 40 thành phần được 57,1%người tình nguyện lựa chọn là mùi Laurax.

Theo Hà Hương (Vietnamnet)