Phải công khai kết luận tố cáo cán bộ CA

Trong 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, phải công khai kết luận nội dung tố cáo.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về “tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an Nhân dân”.

Theo Nghị định, công dân, cán bộ, chiến sỹ công an có quyền tố cáo với cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong Công an Nhân dân về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, chiến sỹ công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, thủ trưởng Công an các cấp có trách nhiệm tiếp nhận hoặc phân công cán bộ thuộc quyền quản lý tiếp nhận tố cáo của công dân, cán bộ, chiến sỹ Công an.

Đơn tố cáo có ghi rõ họ tên, địa chỉ, có chữ ký trực tiếp hoặc điểm chỉ của người tố cáo. Khi nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận tố cáo trong Công an Nhân dân phân loại, xử lý theo quy định. Nếu thấy có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghị định quy định, phải công khai kết luận nội dung tố cáo. Cụ thể, trong 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công bố công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.

Việc công khai được thực hiện tại cơ quan nới cán bộ chiến sĩ bị tố cáo đang công tác. Thành phần tham dự gồm: người giải quyết tố cáo, người xác minh, cán bộ chiến sĩ bị tố cáo, thủ trưởng đơn vị cùng các đơn vị, cá nhân liên quan.

Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN