Nước mưa thì không phải đóng phí

Nước mưa chảy tràn tự nhiên sẽ không phải đóng phí. Tuy nhiên, nước thải sinh hoạt thì sẽ phải đóng phí với mức phí “không quá 10%” giá bán nước sạch chưa thuế.

Đây là quy định mới nhất tại nghị định 25 vừa được Chính phủ ký ban hành hôm 29/3.

Mức thu phí bảo vệ môi trường sẽ được tính theo tỷ lệ % trên giá bán của 1m3 nước sạch, nhưng tối đa không quá 10% giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch) thì Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quy định mức phí tương ứng với số phí trung bình một người sử dụng nước từ hệ thống nước sạch phải nộp tại địa phương.

Cùng với nước mưa, các loại nước không phải chịu phí sẽ là: Nước xả từ các nhà máy thủy điện; nước xả từ sản xuất muối; nước thải sinh hoạt ở địa bàn nhà nước đang thực hiện bù giá; nước thải sinh hoạt nông thôn, ở những vùng chưa có nước sạch; nước làm mát thiết bị không trực tiếp tiếp xúc với ô nhiễm.

Cùng với nước thải sinh hoạt sẽ là nước thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản xả thải ra môi trường.

Việc thu phí sẽ bắt đầu từ thời điểm 1/7/2013, ngày nghị định có hiệu lực thi hành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Lao động)
Báo lỗi nội dung