Những chức danh cán bộ nào do Bộ Chính trị quyết định?

Sự kiện: Thời sự

Theo Quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Bộ Chính trị thì những chức danh như Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng và thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Kiểm toán Nhà nước... sẽ do Bộ Chính trị quyết định.

Những chức danh cán bộ nào do Bộ Chính trị quyết định? - 1

Nguồn: https://plo.vn/nhung-chuc-danh-can-bo-nao-do-bo-chinh-tri-quyet-dinh-post699920.html

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương Đảng xem xét, kỷ luật Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân...

Chia sẻ
Theo Phương Thảo - Thùy Trang (Pháp luật TPHCM)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung