Lập 7 đoàn kiểm tra việc xử lý các vụ tham nhũng nghiêm trọng

Ngày 6/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành quyết định thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Trưởng Ban Nội chính Trung ương quyết định thành lập các Nhóm giúp việc (bao gồm một số thành viên của các Đoàn công tác) để phục vụ các Đoàn công tác. Giao Ban Nội chính Trung ương giúp Ban Chỉ đạo TW về PCTN tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát trình Thường trực Ban Chỉ đạo để báo cáo Bộ Chính trị. Các Đoàn công tác tự kết thúc hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lập 7 đoàn kiểm tra việc xử lý các vụ tham nhũng nghiêm trọng - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

7 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, gồm:

Đoàn công tác số 1, Trưởng đoàn: Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN; Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ. Đoàn làm việc tại Thanh tra Chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác số 2, Trưởng đoàn: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN; Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao. Đoàn làm việc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng.

Đoàn công tác số 3, Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTN, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao. Đoàn làm việc tại Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

Đoàn công tác số 4, Trưởng đoàn: Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN; Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Tòa án nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đoàn làm việc tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai.

Đoàn công tác số 5, Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN; Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao. Đoàn làm việc tại tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên.

Đoàn công tác số 6, Trưởng đoàn: Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN; Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ. Đoàn làm việc tại các tỉnh Đắk Lắc, Bình Thuận.

Đoàn công tác số 7, Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN; Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Các Thành viên: 01 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Văn phòng Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đoàn làm việc tại các tỉnh Cà Mau, An Giang.

Chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong công tác đấu tranh chống tham nhũng


Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Lập 7 đoàn kiểm tra việc xử lý các vụ tham nhũng nghiêm trọng - 2

Vụ án Vinashin là một trong các vụ án kinh tế lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam được đưa ra xét xử công khai

Kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát gồm Kiểm tra, giám sát việc phát hiện, thanh tra và xử lý sau thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Kiểm tra, giám sát việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng ở Trung ương, các vụ việc, vụ án tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; Kiểm tra, giám sát việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng ở địa phương.

Về tổ chức thực hiện, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình, kết quả phát hiện, thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử những vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng; những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực hoạt động của ngành, địa phương mình theo nội dung Đề cương kiểm tra, giám sát, kèm theo thống kê theo mẫu. Báo cáo tập trung những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

Tổng Bí thư giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo để trình Bộ Chính trị trước ngày 30/11.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện kiểm tra, giám sát từ 15/8 đến ngày 30/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.C.Khanh (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN