Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo sở, ngành Khánh Hòa

Sự kiện: Thời sự

Hàng loạt giám đốc, phó giám đốc sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa bị thi hành kỷ luật cảnh cáo, khiển trách.

Theo đó, chiều 19-8, Tỉnh ủy Khánh Hòa ra thông báo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30-8-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, ngày 7-8-2020, tại Hội trường Tỉnh ủy (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Tỉnh ủy đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các ông là Tỉnh ủy viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30-8-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tỉnh ủy đã xem xét, quyết thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng. Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396/QĐ-TTg, ngày 25-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo sở, ngành Khánh Hòa - 1

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa bị kỷ luật hình thức Cảnh cáo

Đối với ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4-2010 đến tháng 4-2012) và với cương vị là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 6-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Hòa Nam là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo sở, ngành Khánh Hòa - 2

Ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Khánh Hòa

Đối với ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8-2008 đến tháng 6-2015) và với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 6-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005; Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Võ Tấn Thái là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo sở, ngành Khánh Hòa - 3

Ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các ông Lê Văn Dẽ, Trần Hòa Nam và Võ Tấn Thái bằng hình thức Cảnh cáo.

Bên cạnh đó, theo thẩm quyền của UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, ngày 4-8-2020, tại kỳ họp thứ 34, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30-8-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Minh Hải, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4-2013 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Minh Hải đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Minh Hải là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo sở, ngành Khánh Hòa - 4

HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức giám sát, nhiều dự án gây bức xúc dư luận ở Khánh Hòa trong thời gian qua

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 7-2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nhựt là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các ông Hải, Nhựt bằng hình thức khiển trách.

Đối với ông Trần Sỹ Quân, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, với cương vị là Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh (từ năm 2013 đến năm 2017), ông Trần sỹ Quân đã vi phạm Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014/TT-BTC, ngày 16-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Sỹ Quân là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Quân bằng hình thức Cảnh cáo.

Nguồn: [Link nguồn]

Công bố quyết định kỷ luật 3 lãnh đạo Khánh Hòa của Ban Bí thư

Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ba lãnh đạo tỉnh Khánh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kỳ Nam ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung