Kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An

Sự kiện: Thời sự

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (T.Ư) chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện.

Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT T.Ư Trần Văn Rón cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBKT T.Ư đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện.

Trong đó, UBKT T.Ư trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng; yêu cầu 10 Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc T.Ư kiểm tra đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, theo ông Rón, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên. Trong đó, UBKT T.Ư kiểm tra 7 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú cùng các Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư điều hành hội nghị. Ảnh: PV.

Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú cùng các Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư điều hành hội nghị. Ảnh: PV.

Về công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên, theo ông Rón, cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức đảng và 42.905 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 8.733 tổ chức đảng và 12.890 đảng viên.

Kiểm tra, giám sát việc khai tài sản, thu nhập 39 trường hợp

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT T.Ư đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp. Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Đối với công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, ông Trần Văn Rón cho biết, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng (cảnh cáo 57, khiển trách 108) và 7.858 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành T.Ư thi hành kỷ luật 7 cán bộ (khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1), cho thôi các chức vụ 5 cán bộ do có khuyết điểm, vi phạm; Bộ Chính trị kỷ luật 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên; Ban Bí thư kỷ luật 5 tổ chức đảng và 27 đảng viên.

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên. Trong đó, UBKT T.Ư đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức đảng và 103 đảng viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, ông Trần Văn Rón cho biết, cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ động tham mưu, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo T.Ư và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giao. Tham mưu, hoàn thành các Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 cũng như các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự.

UBKT T.Ư sẽ kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc T.Ư kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện theo Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo T.Ư; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương.

“Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp trên”, ông Rón nói.

Một nhiệm vụ nữa, theo ông Rón, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp uỷ giao. Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm ba bước cụ thể, quy định rõ từng nội dung phải thực hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Phong ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN