Không sử dụng quân đội cưỡng chế, thu hồi đất

Đó là một trong những nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng tại thông báo số 179/TB-VPCP, các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần phải xây dựng chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cơ chế phối hợp khoa học, hợp lý, rõ ràng để người dân theo dõi, giám sát, hạn chế việc thực hiện không đúng, tiêu cực, vụ lợi; cần bố trí những cán bộ có tâm đức, có trình độ thường xuyên làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về việc thu hồi đất, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện chặt chẽ, phải căn cứ quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt, công khai cho người dân biết. Khi lên phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, bố trí tái định cư phải mời MTTQ VN, hội nông dân tham gia ý kiến, kiên trì vận động người dân chấp hành. Trường hợp bắt buộc phải cưỡng chế thu hồi cần có phương án chặt chẽ, đúng pháp luật; tuyệt đối không sử dụng vũ khí, không sử dụng lực lượng quân đội tham gia cưỡng chế.

Đối với 528 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh thành cùng các cấp chính quyền phải tập trung chỉ đạo sâu sát, giải quyết từng vụ việc cụ thể; phải lập hồ sơ đầy đủ thông tin, trên cơ sở đó lập hội đồng tư vấn để thẩm định. Nếu giải quyết sai thì phải nhận thiếu sót, giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật; nếu không sai thì kết luận, thông báo công khai để mọi người dân biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chinhphu.vn
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN