Kết luận về xử lý sau thanh tra ở TP Đà Nẵng

Theo Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1930/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về xử lý sau thanh tra tại thành phố Đà Nẵng.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2852/KL TTCP ngày 2/11/2012 về Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và một số dự án đầu tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất; sau khi nghe ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo xử lý sau thanh tra tại thành phố Đà Nẵng như sau:
 
Thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ và chính quyền Đà Nẵng đã quyết tâm đổi mới, với chương trình hành động cụ thể và đã thu được kết quả đáng khích lệ, làm thay đổi bộ mặt thành phố nhất là hạ tầng đô thị và từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, việc quản lý và sử dụng đất có một số khuyết điểm, sai phạm.
 
Đồng ý với kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm và có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thu hồi triệt để về ngân sách nhà nước số tiền phải nộp.
 
Giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, thu chi tài chính và việc thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại thành phố Đà Nẵng thời gian qua.
 
Giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thất thu về ngân sách nhà nước, trước hết là 6 trường hợp nêu tại Điểm 5, Mục I Phần III của Kết luận thanh tra, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Hằng (TTXVN)
Báo lỗi nội dung