Infographic về tiểu sử và quá trình công tác của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ Sáu, ngày 07/08/2020 08:57 AM (GMT+7)

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh năm 1931, đã từ trần hồi 2 giờ 52 phút ngày 7/8, thọ 90 tuổi. Dân Việt giới thiệu về sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Sự kiện: Thời sự

  

Infographic về tiểu sử và quá trình công tác của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - 1

Nguồn: http://danviet.vn/infographic-ve-tieu-su-va-qua-trinh-cong-tac-cua-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-502020788582035.htm

Theo Lương Kết-Việt Anh (Dân Việt)